Thiết kế nhà phố tại Quận 9

Chủ đầu tư: Ông Đoàn Khải Điền

Địa chỉ: Đường 100, Phường Tân Phú, Quận 9, Tp.HCM

Năm thi công: 2012

< Trở lại