Thiết kế nhà phố tại Quận 1

Chủ đầu tư: Anh Tâm

Địa chỉ: Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Năm thi công: 2017

< Trở lại