Thiết kế nhà phố tại Hải Dương

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Trọng Ngân

Địa chỉ: Xã Dân Chủ Tứ Kỳ Hải Dương

Năm thi công: 2017

< Trở lại