Thiết kế biệt thự tại Hải Dương

Chủ đầu tư: Phạm Văn Tầm

Địa chỉ: Hải Dương

Năm thi công: 2013

< Trở lại