Thiết kế Biệt thự tại Bình Chánh

Chủ đầu tư: Soái Hoàng Tuấn

Địa chỉ: khu dân cư sông đà phường hiệp Bình Chánh – TP.HCM

Năm thi công: 2011

< Trở lại