Thi công nhà 3 tấm tại An Phú An Khánh Quận 2

   

- Chủ đầu tư: Nguyễn Trọng Đại

- Địa chỉ: 265 Đường 31 – KC – An Phú An Khánh Quận 2

- Năm thi công: 2011

< Trở lại