Phong thuỷ

  

1. Người Đông Trạch hợp bốn hướng chính Đông, chính Nam, chính Bắc và đông Bắc.

Ví dụ: Người Nam sinh năm 1969: Quẻ thuộc cung Chấn là hướng chính Đông. Khi xây nhà, hướng nhà đẹp nhất là hướng chính Đông.

2. Người Tây Tứ Trạch gồm bốn hướng Tây Nam, chính Tây, Tây Bắc và Đông Bắc.

Ví dụ: Người sinh năm 1968: Quẻ cung Khôn, thuộc hướng Tây Nam. Khi xây nhà hướng tốt nhất là Tây Nam.

3. Người mạng Hỏa trang trí gam màu trong nhà điểm nhấn là màu cam, đỏ và nâu.

4. Người mạng Thổ gam màu trang trí nhà, điểm nhấn là màu đất, nâu đất.

5. Người mạng Kim gam màu sử dụng trong nhà là màu vàng kem, bạch kim, xám trắng...

6. Người mạng Mộc gam màu trong nhà là màu xanh gồm có xanh lơ, xanh biếc, xanh lá cây...

7. Người mạng Thủy gam màu trong nhà điểm nhấn là nền trắng cộng xám xanh.

< Trở lại